x

Жолти феферони лути

Жолти феферони лути premium quality 314 ml Амфора

нето тежина 
280 gr.

нето плод 
130 gr.

состав: 
феферона лута, вода, сол, шеќер, оцет.

Жолти феферони лути premium quality 314ml

нето тежина
280 gr.

нето плод
130 gr.

состав:
феферона лута, вода, сол, шеќер, оцет.

Жолти феферони лути premium quality 500ml

нето тежина
470 gr.

нето плод
220 gr.

состав:
феферона лута, вода, сол, шеќер, оцет.

Жолти феферони лути premium quality 540ml

нето тежина
490 gr.

нето плод
240 gr.

состав:
феферона лута, вода, сол, шеќер, оцет.

Жолти феферони, лути, premium quality 580 мл

нето тежина:
530 gr.

нето плод:
230 gr.

состав:
феферони лути, сол, шеќер, оцет, вода.

Жолти феферони лути premium quality 1000ml

нето тежина
950 gr.

нето плод
450 gr.

состав:
феферона лута, вода, сол, шеќер, оцет.