x

Бабурчиња цели

Бабурчиња лути цели - 314ml

нето тежина
255 gr.

нето плод
170 gr.

состав:
бабурчиња, сол, оцет, вода, шеќер.

Бабурчиња лути цели - 500ml

нето тежина
440 gr.

нето плод
240 gr.

состав:
бабурчиња, сол, оцет, вода, шеќер.

Бабурчиња цели, лути 580 ml

нето тежина:
500 гр. 

нето плод:
270 gr.

Состав:
бабурчиња, сол, оцет, шеќер, вода